Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Ιούνιος, 2018

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΥΠΕΡΤΑΣΗ

Εικόνα
Η υπέρταση αποτελεί μείζονα παράγοντα ανάπτυξης καρδιαγγειακής νόσου, ενός από τα βασικότερα πρόβλημα στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες βιομηχανικά χώρες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) αναφέρει ότι ο αριθμός των υπερτασικών ασθενών συνεχώς αυξάνεται, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό παραμένει αρρύθμιστο και αναμένεται να πεθάνει από επιπλοκές της υπέρτασης. Το υψηλότερο σημείο που μπορεί να φτάσει η πίεση μέσα στην αρτηρία λέγεται συστολική πίεση ή απλά μεγάλη πίεση. Το ελάχιστο σημείο που πέφτει η πίεση στην αρτηρία λέγεται διαστολική πίεση ή μικρή. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η φυσιολογική αρτηριακή πίεση πρέπει να είναι για την συστολική μικρότερη από 140mmHg, ενώ για την διαστολική μικρότερη από 90mmHg. Η αρτηριακή πίεση είναι μια συνεχιζόμενη μεταβλητή παράμετρο της φυσιολογικής λειτουργίας του οργανισμού Κατηγορίες αρτηριακής πίεσης Κατηγορία Συστολική διαστολική Βέλτιστη <120 <80 Φυσιολογική 120-129 80-84 Οριακή Φυσιολογική 130-139 85-89