Αναρτήσεις

Ασφάλεια Τροφίμων και Υγιεινή στους χώρους Εστίασης των Σχολικών Μονάδων

Εικόνα
Η τήρηση των κανόνων Ασφάλειας και Υγιεινής στους χώρους Εστίασης των Σχολικών Μονάδων είναι αυτονόητη και δεν μάλιστα στο μέγιστο επίπεδο καθώς στους χώρους αυτούς σιτίζονται άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες όπως είναι τα παιδιά. Ιδιαίτερα σήμερα εν μέσω πανδημίας της νόσου SARS - COV -2 ( COVID -19) κρίνεται αναγκαία η τήρηση αυτών των κανόνων με την προσθήκη των οδηγιών που έχουν εκδοθεί για την προστασία από τον SARS - COV -2 ( COVID -19). Οι κανόνες αυτή στηρίζονται στις οδηγίες του ΕΦΕΤ (Οδηγός υγιεινής Νο 1) και τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οίκ. 81025/27-08-2013, ΦΕΚ 2135/τ.Β΄/29-08-2013 «Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθεται από αυτά εντός δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης», Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 960605/17-10-2013, ΦΕΚ. 2800/τ. Β΄/4-11-2013, και την Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οίκ. 47829/2017, ΦΕΚ. 2161/τ.Β΄/23-06-2017, «Υγειο

Επιστροφή στο σχολείο ποια τρόφιμα βρίσκω στο σχολικό κυλικείο

Εικόνα
Είναι αυτονόητο ότι επιστρέφοντας στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής σε όλους τους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς του σχολείου. Σήμερα λόγω των ιδιαί τερων σ υνθηκών που δημιουργούνται λόγω της πανδημίας της νόσου SARS - COV -2 ( C Ο VID -19), κρίνεται αναγκαία η εντατικοποίηση των των υγειονομικών ελέγχων στις εκπαιδευτικές μονάδες σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, με στόχο την προστασία της Δημοσίας Υγείας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται στα κυλικεία, στις καντίνες (σταθερές) και στους χώρους εστίασης των σχολείων, προκειμένου να διαπιστώνεται η τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων των σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και παράλληλα να εξετάζεται αν τα προσφερόμενα είδη είναι αυτά που καθορίζονται από τις σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις (Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 81025/27-08-2013, ΦΕΚ 2135 τΒ/29-08-2013) και (Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96605/17-10-2013, ΦΕΚ 2800/τ Β/04-11-2013). Τα επιτρεπόμενα τρόφιμα προς πώληση στα σχολικά κυλικεία είναι: 1.       Φρού

Ασβέστιο (Ca)

Εικόνα
  Είναι σημαντικό για τον σχηματισμό και τη διατήρηση δυνατών οστών και δοντιών καθώς και για τη λειτουργία των νεύρων και των μυών. Επίσης, βοηθάει στην πήξη του αίματος και συμμετέχει στη ρύθμιση του μεταβολισμού και της αρτηριακής πίεσης. Η έλλειψή του προκαλεί επίτευξη χαμηλής οστικής πυκνότητας στην παιδική ηλικία και οστεοπόρωση σε ενήλικες. Η ποσότητα ασβεστίου που χρειάζεται ο άνθρωπος εξαρτάται από την ηλικία και το φύλο. Οι υψηλότερες καθημερινές ανάγκες αφορούν τους εφήβους (μια περίοδος με ταχύτατη ανάπτυξη των οστών), τις γυναίκες άνω των 50 και τους άνδρες άνω των 70. Η απαραίτητη ημερήσια πρόσληψη είναι 1000-1200 mg . Αποκτούμε τη Μέγιστη Οστική Μάζα (ΜΟΜ) (το σημείο όπου τα οστά μας βρίσκονται στην υψηλότερη ισχύ τους), στην αρχή της τρίτης δεκαετίας της ζωής μας. Σχεδόν το 40% της ΜΟΜ αποκτάται στη διάρκεια της εφηβείας. Επιτυγχάνοντας μια υψηλού επιπέδου ΜΟΜ στη διάρκεια αυτών των χρόνων μας βοηθά να διατηρήσουμε πιο υγιή τα οστά μας σ’ όλη τη διάρκεια της ζωής κα